Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza polityka dotyczy tylko i wyłącznie niniejszej witryny internetowej i przedstawia zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej www.moramo.pl

§

W trosce o bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług stosujemy najnowocześniejsze środki ochrony danych osobowych, aby informacje dotyczące Użytkowników Serwisu nie zostały udostępnione osobom do tego nieupoważnionym. Zapewniamy, że zbierane przez Administratora dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

§

Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu jest Agnieszka Derehajło prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AWAX Agnieszka Derehajło z siedzibą w Kluczborku REGON 160087505; NIP 7511383106

§

Użytkownik serwisu ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

§

Wszelkie pytania, sugestie i żądania Użytkownik może zgłaszać do Administratora:

* telefonicznie, pod nr tel.: 77 546 60 22 lub 887 020 882

* mailowo, na adres: info@moramo.pl

* listownie, na adres: MORAMO Agnieszka Derehajło, ul. Mickiewicza 16/18, 46-200 Kluczbork

§

Dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

§

Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Serwisu może zostać przez niego cofnięta w dowolnym momencie.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator wykorzystuje cookies w celach reklamowych i statystycznych, dostosowując dzięki nim Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

§

Administrator przetwarza dane osobowe w celu zarejestrowania się Użytkownika w Serwisie, zawarcia umowy, dokonania rozliczenia, dostarczenia zamówionego przedmiotu oraz korzystania z prawa Użytkownika do reklamacji i odstąpienia od umowy.

§

Administrator udostępnia dane osobowe podmiotom obsługującym płatności elektroniczne (w przypadku, gdy Użytkownik realizuje płatność elektronicznie) oraz wybranemu przewoźnikowi, który świadczy usługi na rzecz Administratora (w przypadku dostawy przesyłką pocztową, kurierską lub za pośrednictwem paczkomatu).

 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników Serwisu t.j imię i nazwisko, adres dostawy i adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres dostawy), nazwę, adres i NIP (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), nr rachunku bankowego oraz dane kontaktowe (nr telefonu oraz adres e-mail)

 

POWIADOMIENIA WEB PUSH

Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody na ich otrzymywanie.

§

Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień Web Push. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Administrator nie ma dostępu.

§

Zgoda na otrzymywanie powiadomień Web Push może być odwołana przez Użytkownika w wybranym przez niego momencie.